csende

Naší vizí je stabilně fungující společnost a spokojený zákazník

Úvodní stránka > Politika společnosti

Politika společnosti

 • Usilujeme o vysokou kvalitu našich služeb v souladu s evropskými standardy
 • Orientujeme se na přání a požadavky zákazníka, tak aby mohl efektivně dosahovat svých cílů
 • Klademe důraz na partnerskou a dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky a zaměstnanci
 • Naším cílem je každoroční stabilizace firemního portfolia v rámci zemí EU a rozšiřování v návaznosti na požadavky trhu
 • Aktivně pracujeme na zlepšování procesů řízení projektů a staveb
 • Zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnanců s cílem vychovávat odborný a kvalifikovaný pracovní personál

Etický kodex

 • Naši zaměstnanci jsou základem výkonnosti naší společnosti
 • U svých zaměstnanců prosazujeme týmovou spolupráci, seberealizaci, profesní růst a kreativitu
 • Pravidelná školení a zvyšování kvalifikace patří mezi základní kritéria pro dodržení kvalitativních požadavků zákazníka
 • Podporujeme bezproblémové zapracování nových kolegů do systému naší společnosti
 • Každý zaměstnanec naší společnosti je povinen dodržovat schválené pracovní postupy, směrnice a vnitřní procesy společnosti

Systém kvality

 • Naším cílem je poskytování služeb bez neshod a kvalitativních nedostatků
 • Implementujeme vhodná preventivní a nápravná opatření k zabránění vzniku neshod
 • Ztotožňujeme se s požadavky systémových norem ISO 9001, ISO 45001
 • Zavazujeme se k účinnému uplatňování politiky kvality a BOZP v rámci celé společnosti
 • Vytváříme kvalitní a bezpečné pracovní prostředí a dbáme na udržení dobrého jména společnosti

Chcete se s námi spojit?
QHSE manažer
Martin Hora

+420 777 090 094

m.hora@sgs-industrial.cz

Kontaktujte nás